Bitte geben Sie eine gültige eMail-Adresse ein.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

je hebt het recht om jouw bestelling, of een gedeelte er van, binnen veertien dagen, zonder opgave van redenen, te annuleren of terug te sturen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Worden de goederen daarentegen in meerdere deelzendingen geleverd, dan begint de herroepingstermijn te lopen vanaf de dag waarop je, of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending in ontvangst heeft genomen.

In geval van een overeenkomst betreffende meerdere goederen die je als onderdeel van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, vangt de herroepingstermijn aan op de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Gevolgen van de herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, zullen wij je het volledige aankoopbedrag terug betalen. Met uitzondering van de verzendkosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere verzendmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden methode. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen. 

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden.

Je dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Het terugsturen van een bestelling of een product kost EUR 5,95. Dit geldt voor alle retouren van bestellingen die geplaatst zijn binnen Nederland, Belgie, Duitsland en Oostenrijk. Alle retouren uit overige landen, worden volledig betaald door de klant. Voor het retourneren van bestellingen of goederen die met een transporteur op een pallet aangeleverd zijn geworden, verrekenen wij maximaal EUR 120,-. In dat geval draag jij de kosten van de retourzending.

Vraag het retourlabel aan per telefoon, e-mail of via het klantenaccount. Bij pakketzendingen nemen wij echter alleen de kosten van de retourzending voor onze rekening als het door ons verstrekte retourlabel wordt gebruikt, met aftrek van de standaard EUR 5,95 retourkosten die wij verrekenen voor het terugsturen van een bestelling.

Adres van retourzending

Mocht je een bestelling of een product willen retourneren, mag dit enkel en alleen naar het volgende adres worden gestuurd:

Kindermaxx GmbH

Zellerstraße 33

5760 Saalfelden

Oostenrijk

 

Recent bekeken