Bitte geben Sie eine gültige eMail-Adresse ein.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Worden de goederen daarentegen in meerdere deelzendingen of stukken geleverd, dan begint de herroepingstermijn te lopen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen.

In geval van een overeenkomst betreffende meerdere goederen die u als onderdeel van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, vangt de herroepingstermijn aan op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft doen nemen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons het volgende toe te sturen

Kindermaxx

Unsöldstraße 2

80538 München

Telefoon: +49 89 2109 3633

E-mail: service@kindermaxx.de)

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, zullen wij je het volledige aankoopbedrag terug betalen, inclusief de verzendkosten. Met uitzondering van de verzendkosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere verzendmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden methode en de verzendkosten voor bestellingen onder de €50,-. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen, tenzij deze door hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden (bv. goederen verzonden door een expediteur). In dat geval draagt u de kosten van de retourzending. Deze bedragen maximaal € 120,00.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen tot een orderwaarde van EUR 49,99 (binnen Nederland). Vanaf een bestelwaarde van EUR 50,00 (binnen Nederland) dragen wij de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Vraag uw retouretiket aan per telefoon, e-mail of via uw klantenaccount. Bij pakketzendingen nemen wij echter alleen de kosten van de retourzending voor onze rekening als het door ons verstrekte retourlabel wordt gebruikt.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

- Naar

Kindermaxx UG

Unsöldstraße 2

80538 München

E-mail: service@kindermaxx.de

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*) / de verrichting van de volgende dienst (*)

 

- Besteld op (*): /ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

- Datum

______________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Recent bekeken