• BLACK WEEK
  Tot 60% korting*
 • Maar...
  zolang de voorraad strekt
Actie in
Geldig tot:

Ruilen en retourneren

Je hebt het recht om je bestelling binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop je of een andere dan de door jou aangewezen vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen.

In het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die je in het kader van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, vangt de herroepingstermijn aan op de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om jouw recht op herroeping uit te oefenen, dien je:

Kindermaxx
Unsöldstraße 2
80538 München Duitsland

Telefoon: +49 89 2109 2109 3633
E-mail: service@kindermaxx.nl

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail) in kennis stellen van jouw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Je kan gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier, dit is echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de intrekking

Je dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen, tenzij deze door hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden (bv. goederen verzonden door een transporteur). In dat geval draag jij de kosten van de retourzending. Deze bedragen ten hoogste 120,00 €.

Bij paketten nemen wij echter alleen de kosten voor het terugzenden van de goederen voor onze rekening als het door ons verstrekte retourlabel wordt gebruikt.

Wij kunnen weigeren om terug te betalen totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt geretourneerd.

Je bent slechts aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, de eigenschappen en de werking ervan te onderzoeken.

Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug per e-mail.

service@kindermaxx.nl

- Ik/wij (*) annuleer hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*): /ontvangen op (*)
- Naam (namen) van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen voor papieren communicatie)
- afspraakje
______________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, geldt het herroepingsrecht niet voor de volgende overeenkomsten:

 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging is gebaseerd op een individuele keuze of bestemming door de consument of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
 • Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden,
 • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor terugzending indien het zegel na levering is verwijderd.
 • Contracten voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen.
 • Overeenkomsten voor de levering van alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
 • Contracten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na levering is verwijderd.
 • Contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.Laatst bekeken

Schrijf je in op de gratis Kindermaxx nieuwsbrief en mis nooit meer nieuws of speciale aanbiedingen.

10% korting op jouw volgende bestelling**.